Podmienky používania - Gras Sk - renovácia tonerov

Podmienky používania

Vítame vás na internetových stránkach www.gras.sk (ďalej len "Stránky"), ktoré prevádzkuje spoločnosť Gras Sk s.r.o. so sídlom na Ul. Sov. hrdinov 243/88, Svidník 089 01, IČO 44 764 324, vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov (ďalej len "Vlastník").

Na tejto stránke sa môžete zoznámiť s podmienkami prevádzky týchto Stránok, ich používaním, právami a povinnosťami Vlastníka a návštevníkov.

 

Podmienky používania:

a) Služby poskytované týmito Stránkami sú verejne prístupné. Používanie Stránok je podmienené súhlasom s týmito Podmienkami. Návštevník Stránok vyjadruje súhlas s týmito Podmienkami ich používaním.

b) Bez súhlasu Vlastníka nie je dovolené používať tieto Stránky inak než pre vlastnú potrebu. Iné využitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany Vlastníka.

c) Návštevník sa zaväzuje, že pri používaní týchto stránok sa bude riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, bude vždy jednať v súlade s týmito predpismi, dobrými mravmi a týmito Podmienkami.

d) Návštevník berie na vedomie a súhlasí s tým, že môže dôjsť k čiastočnej či úplnej nefunkčnosti Stránok. Ďalej môže dôjsť ku zmene či zrušeniu poskytovaného obsahu alebo služieb. Uvedené skutočnosti nezakladajú návštevníkovi Stránok nárok na náhradu škody.

e) Tieto Stránky môžu obsahovať odkazy na internetové servery a stránky tretích strán. V týchto prípadoch Vlastník nezodpovedá za ich obsah ani funkčnosť.

 

Dodávateľ internetových stránok:

Web & Media a.s.

Václavské nám. 832/19

110 00 Praha 1 - Nové Město

http://www.web-media.cz/

 

Vaše námety, postrehy či informácie o problémoch so zobrazovaním týchto stránok zasielajte, prosím, na adresu dodávateľa Stránok , prípadne pomocou webového formulára na adrese www.web-media.cz/pripominky-uzivatelu/

 

Napíšte nám

Meno:

 

E-mail:

 

Text správy:

 

Do spodného poľa opíšte z obrázku 5 znakov:

Kód pro ověření

 

Ak ste od nás ešte neobjednávali,
tak nás prosím kontaktujte na email: milka@gras.sk

Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:

Zabudnuté heslo