Декларация за достъпност

Намирате са на интернетните страници www.gras.sk (по-нататък само „Страници").
При създаването и използването на тези Страници е взета предвид достъпността на съдържанието и функционалността на web така, че да отговаря на принципите за достъпност съгласно методиките Blind Friendly Web , WCAG 1.0 и Правилата за създаване на встъпителния web за нуждите на новелата на Закон № 365/2000 Sb., за информационните системи на общественото управление.
На страниците се използва езика HTML 5, за описание на изгледа каскадни стилове CSS 3. Текстовото съдържание на страниците може да се изобрази и с изключени каскадни стилове. Всичките информации в текста са подчертани.

Информации в другите формати

Някои информации на страниците са във формата на документи DOC и PDF. За преглеждането на тези документи трябва да се използва софтуеър, който позволява прочитането на тези формати, например безплатно предлагания Word Viewer или Acrobat Reader.

Препоръчана конфигурация на прегледвача и компютъра:

  • прегледвач Firefox 15 и по-висок, Opera 10 и по-висок, Google Chrome 21 и по-висок, Internet Explorer 10 и по-висок
  • позволен SSL протокол, Java Scripty и cookies
  • операционна система Windows XP, Vista, 7, 8, 10. Други операционни системи като Linux или MacOS са с подкрепа
  • процесор 1 GHz и по-бърз
  • 1 GB операционна памет
  • различение на монитора 1024 x 768
  • включване към интернет 1 Mb/s