Правила за поверителност

Принципи на охраната на личния живот

 

Уважаеми клиенти на дружеството!

Нашето дружество високо оценява Вашето доверие и отделя голямо внимание за охраната на Вашите данни, включително личните данни, при тяхната обработка. Дружеството обработва всичките лични данни изключително съгласно валидните правни предписания, които гарантират тяхната охрана.
Целта на тази декларация е да информира за обработката на личните данни, към която се стига във връзка с посещението на нашите web-страници, както и за някои други случаи на обработка на личните данни.

Обработка на личните данни във връзка с покупката на стока в e-Shop

В случай на покупка на стока в e-Shop нашето дружество ще обработва личните данни на клиента в размер: име, презиме, имейлов адрес, телефонен контакт и адрес за доставка на стоката, ако стоката трябва да бъде доставена на адреса, посочен в поръчката.
Обработката на горе посочените лични данни на клиентите дружеството ще извършва с цел сключване на покупателен договор за доставка на стоки или услуги. Не на последно място също с цел охрана на своите права и по право охранявани интереси, състоящи се в охрана пред евентуални съдебни дела, произтичащи от сключените договори за покупка на стоки или услуги.
Обработката на личните данни ще извършваме сами. В случаите, когато поръчаната стока по искане на клиента ще бъде доставена на адреса, посочен в поръчката, ще предоставим лични данни в размер: име, презиме, телефонен контакт и адрес за доставката на съответния доставчик.

Лични данни на лица по-млади от 16 години

Нашата интернет търговия не е за деца по-млади от 16 години. Лице по-младо от 16 години може да ползва нашата интернет търговия само ако има съгласието на своя законен представител (родител или настойник).

Масиви cookies

Тази страница използва за по-добро качество на услугите масивите cookies. С преглеждането на страницата давате своето съгласие с тяхното използване.
С цел осигуряване на нормална работа на тази web-локализация влагаме понякога във вашето устройство малки информационни масиви, така наречените cookie. Това е нормална практика на повечето web-локализации. Тези масиви могат в някои случаи да съдържат и лични данни. Пренасянето на тези данни в други сервери се ръководи от използвания прегледвач. Използването на тези масиви можете в дадения прегледвач да изключите, което не Ви препоръчваме, защото можете забележително да ограничите действието на страницата.

Какво са масивите cookies?

Масивът cookie е малък текстов масив, който web-локализацията влага във вашия компютър и мобифонно устройство при нейното преглеждане. Благодарение на този масив web-локализацията за определено време съхранява информации за вашите крачки и преференции (каквито са език, имена, държава, идентификация на нерегистрирания клиент за съхранение на покупателния кош и др.), тъй че при вашето следващо посещение на локализацията или преглеждането на нейните отделни страници не трябва отново да ги внасяте.

Как използваме масивите cookies?

Тези web-страници използват масивите cookies за запомняне на клиенските настройки и за необходимата функционалност на web-страниците. 

Как се контролират масивите cookies?

Масивите cookie можете да контролирате или да ги отстраните по съображение – подробности можете да видите на страницата www.aboutcookies.org. Можете да отстраните всичките масиви cookie, вложени във вашия компютър, и повечето прегледвачи можете да настроите така, че да не им позволите тяхното влагане. В такъв случай обаче вероятно ще трябва при всяко посещение на web-локализациията мануално да коригирате някои настройки и някои услуги и функции няма да действат.

Как да откажем ползването на масивите cookies?

Използването на масивите cookie може да се настрои с помощта на Вашия интернетов прегледвач. Повечето прегледвачи на масивите cookie автоматично приемат и в първоначалната настройка.

Използване на несамостоятелните софтуеъри /plugin/ на социалните мрежи

Web-страниците на дружеството могат да съдържат също социални несамостоятелни софтуеъри / plugin/ на трети страни, с помощта на които посетителите на web-страниците могат да споделят съдържанието със своите приятели и другите контакти. Ако това се извършва или ще се извършва, ще осигурим посочването на тези информации в декларацията за охраната на личните данни на нашата страница.

Става дума преди всичко за:

  • Несамостоятелен софтуеър /plugin/ на мрежата Facebook, поддържан от дружеството Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
  • Несамостоятелен софтуеър /plugin/ на услугата Youtube, поддържан от дружеството YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, дъщерно дружество Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
  • 3.Несамостоятелен софтуеър /plugin/ на услугата Instagram, поддържан от дружеството Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. 

Моля, вземете предвид, че тези тези социални несамостоятелни софтуеъри /plugin/ не се поддържат от нашето дружество и затова то не отговаря за евентуална обработка на личните данни от по-горе посочените дружества (управители) на тези несамостоятелни софтуеъри /plugin/ или web-страници, на които се позовават, нито за тяхната дейност и евентуални щети, които могат да им бъдат нанесени.