Условия за ползване

Приветстваме Ви на интернетните страници www.gras.sk (по-нататък само "Страници"), които организира дружеството Gras SK ООД със седалище Sov. hrdinov 243/88, Svidník, Словакия, Пощенски код 089 01, ИК: 44 764 324.
На тази страница можете да се запознаете с условията за работа с тези страници, с тяхното използване, с правата и задълженията на Собственика и посетителите.

 

Условия за използване

a) Услугите, предлагани на тези Страници, са обществено достъпни. Изпозването на Страниците е обусловено от съгласието с тези Условия.  Посетителят на Страниците с тяхното използване изразява съгласието си с тези Условия.

 

б) Без съгласието на Собственика не е позволено използването на тези страници инак освен за собствена нужда. За друго използване се изисква предварително съгласие от Собственика.

 

в) Посетителят се задължава при използването на тези страници да се ръководи от валидните правни предписания на Ческата република, винаги ще постъпва съгласно тези предписания, добрите нрави и тези Условия.

 

г) Посетителят съзнава и е съгласен с това, че може настане частично или пълно бездействие на Страниците. Може да настане също промяна или анулиране на предлаганото съдържание или услуги. Посочените обстоятелства не са основание за обезщетение на посетителя на Страниците.

 

д) Тези Страници могат да съдържат упътвания за интернетни сервери и страници на трети страни. В тези случаи Собственикът не отговаря за тяхното съдържание или действие.

 

Cookies

Cookies представляват малки колекции от данни, които са необходими за правилната дейност на страниците и които понякога влагаме във Вашия компютър тъй както и останалите в повечето големи интернетни страници. 

 

Какво представляват cookies?

Текстови колекции, които интернетните страници влагат във Вашия компютър или мобилно устройство в момента, когато започнете да използвате тези страници. Страниците по такъв начин си запомнят действията, които сте им прехвърлили, и преференциите ( например встъпителните данни, езика, големината на шрифта и други изобразяващи преференции), тъй че тези данни не трябва отново да задавате и да преминавате от една страница на друга. 

 

Как да се нагласи използването на cookies

Използването на cookies може да се негласи в зависимост от това какво искате (например можете да ги отстраните).  Можете да отстраните всичките cookies, които са във Вашия компютър, повечето прегледвачи предлагат възможността за забрана влагането на cookies във Вашия компютър. Ако не използвате тази възможност, ще трябва по всяка вероятност мануално да нагласяте някои преференции при всяко посещение на тези страници и не може да се изключи дори ограничение на някои услуги и дейности на страниците.

 

Доставчик на интернетните страници

Web & Media a.s

Václavské nám 832/19

110 00 Praha 1 - Nové Město

http://www.web-media.cz/

 

Вашите предложения, забележки или информации по проблемите с изобразяването на тези страници моля изпращайте на адреса на доставчика на страниците info@web-media.cz , евентуално с помощта на web формуляра на адрес www.web-media.cz/pripominky-uzivatelu/

a) Услугите, предлагани на тези Страници, са обществено достъпни. Изпозването на Страниците е обусловено от съгласието с тези Условия.  Посетителят на Страниците с тяхното използване изразява съгласието си с тези Условия.
б) Без съгласието на Собственика не е позволено използването на тези страници инак освен за собствена нужда. За друго използване се изисква предварително съгласие от Собственика.
в) Посетителят се задължава при използването на тези страници да се ръководи от валидните правни предписания на Ческата република, винаги ще постъпва съгласно тези предписания, добрите нрави и тези Условия.
г) Посетителят съзнава и е съгласен с това, че може настане частично или пълно бездействие на Страниците. Може да настане също промяна или анулиране на предлаганото съдържание или услуги. Посочените обстоятелства не са основание за обезщетение на посетителя на Страниците.
д) Тези Страници могат да съдържат упътвания за интернетни сервери и страници на трети страни. В тези случаи Собственикът не отговаря за тяхното съдържание или действие.CookiesCookies представляват малки колекции от данни, които са необходими за правилната дейност на страниците и които понякога влагаме във Вашия компютър тъй както и останалите в повечето големи интернетни страници.  Какво представляват cookies?Текстови колекции, които интернетните страници влагат във Вашия компютър или мобилно устройство в момента, когато започнете да използвате тези страници. Страниците по такъв начин си запомнят действията, които сте им прехвърлили, и преференциите ( например встъпителните данни, езика, големината на шрифта и други изобразяващи преференции), тъй че тези данни не трябва отново да задавате и да преминавате от една страница на друга. Как да се нагласи използването на cookiesИзползването на cookies може да се негласи в зависимост от това какво искате (например можете да ги отстраните).  Можете да отстраните всичките cookies, които са във Вашия компютър, повечето прегледвачи предлагат възможността за забрана влагането на cookies във Вашия компютър. Ако не използвате тази възможност, ще трябва по всяка вероятност мануално да нагласяте някои преференции при всяко посещение на тези страници и не може да се изключи дори ограничение на някои услуги и дейности на страниците. Доставчик на интернетните странициWeb & Media АДVáclavské nám 832/19110 00 Praha 1 - Nové Městohttp://www.web-media.cz/ Вашите предложения, забележки или информации по проблемите с изобразяването на тези страници моля изпращайте на адреса на доставчика на страниците info@web-media.cz , евентуално с помощта на web формуляра на адрес www.web-media.cz/pripominky-uzivatelu/