diții de utilizare

Vă urăm bun venit pe paginile de internet www.gras.sk (în continuare numai "Pagini"), pe care le operează societatea Gras SK s.r.o. cu sediul în Sov. hrdinov 243/88, Svidník, Slovakia, CP 089 01, CI: 44 764 324.
La această pagină puteţi lua la cunoştinţă condiţiile de operare a acestor Pagini, utilizarea acestora, drepturile şi obligaţiile Proprietarului şi vizitatorilor.

 

Condiţii de utilizare

a) Serviciile oferite de aceste pagini sunt accesibile public. Utilizarea paginilor este condiţionată de acceptul cu aceste Condiţii. Vizitatorul Paginilor îşi exprimă acceptul cu aceste Condiţii de utilizare.

 

b) Fără acceptul proprietarului nu este permisă utilizarea acestor pagini altfel decât pentru nevoile proprii. O altă utilizare este supusă aprobării prealabile din partea Proprietarului.

 

c) Vizitatorul se obligă, la utilizarea acestor pagini se va ghida după reglementările legale ale Republicii Cehe, va acţiona întotdeauna în conformitate cu aceste reglementări, bunele maniere şi aceste Condiţii.

 

d) Vizitatorul ia la cunoştinţă şi este de acord cu faptul, se poate ajunge la nefuncţionarea parţială sau totală a Paginilor. În continuare se poate ajunge la modificarea sau anularea conţinutului sau a serviciilor oferite. Cele menţionate nu îndreptăţesc vizitatorul Paginilor la compensarea prejudiciului.

 

e) Aceste pagini pot conţine link-uri la serverele şi paginile de internet ale terţelor părţi. În aceste cazuri Proprietarul nu răspunde de conţinutul şi nici de funcţionalitatea acestora.

Cookies

Cookies sunt fişiere mici de date care sunt indispensabile pentru funcţionarea corectă a paginilor, pe care din acest motiv le amplasăm pe calculatorul dumneavoastră, ca de altfel majoritatea paginilor de internet mari.

 

Ce sunt cookies?

Fişierele text pe care paginile de internet le stochează pe calculatoarele sau instalaţiile dumneavoastră mobile în momentul, în care începeţi utilizaţi aceste pagini. Astfel paginile memorează pentru o anumită perioadă operaţiile pe care le-aţi efectuat pe acestea şi preferinţele (de ex. date de logare, limba, dimensiunea scrisului şi alte preferinţe de afişare), deci aceste date nu mai trebuie le introduceţi din nou şi să săriţi de la o pagină la alta.

 

Cum se adaptează utilizarea cookies

Utilizarea cookies poate fi adaptată în funcţie de ce aveţi nevoie (de ex. le puteţi şterge).  Puteţi şterge toate cookies, care sunt deja pe calculatorul dumneavoastră şi majoritatea browserelor oferă de asemenea posibilitatea de a împiedica faptul, ca cookies fie salvate pe calculatorul dumneavoastră. Dar dacă veţi utiliza această posibilitate, va trebui corectaţi manual unele preferinţe la fiecare vizitare a acestor pagini şi nu poate fi exclusă nici limitarea unelor servicii şi funcţii ale paginilor.

 

Furnizorul paginilor de internet

Web & Media a.s

Václavské nám 832/19

110 00 Praha 1 - Nové Město

http://www.web-media.cz/

 

Propunerile, observaţiile sau informaţiile despre problemele cu afişarea acestor pagini rugăm le expediaţi la adresa furnizorului paginilor info@web-media.cz eventual cu ajutorul formularului web de la adresa www.web-media.cz/pripominky-uzivatelu/