Регистрация

Уважаема дама , уважаеми носподине,

благодарим Ви за интереса да се регистрирате на web страниците . За покупка в цени на едро, моля, изпратете ни и Вашето занаятчийско разрешение. Занаятчийското разрешение дайте направо в регистрацията във формат PDF или ни го изпратете на нашия контактен адрес.

За успешната настройка на цените на едро за Вашата сметка ще бъдете информирани.

Задайте данъчния номер и държавата на седалището на фирмата

ЕИК:

Държава: